AKTUALNOŚCI

2018-02-05

Kwota wolna od podatku w 2018 roku

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI
Od 1 stycznia 2018 r. wzrosła kwota zmniejszająca podatek z 1188 zł (dla podstawy obliczenia podatku nie wyższej niż 6600 zł) do wysokości 1440 zł (dla podstawy obliczenia podatku nie wyższej niż 8000 zł), przy czym progi podatkowe pozostały na niezmienionym poziomie. Zmiany są korzystne dla najmniej zarabiających. W przypadku zdecydowanej większości podatników wysokość kwoty wolnej pozostała bez zmian. Wysokość kwoty wolnej od 2017 r. nie jest już stałą wartością, przysługującą każdemu podatnikowi, którego dochody są opodatkowane według skali. Podatek dochodowy jest więc nadal pobierany od podstawy jego obliczenia według następującej skali:
Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
do 85 528 18% minus kwota zmniejszająca podatek (556,02)
ponad 85 528 15 395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł
W przypadku, gdy zaliczki na podatek dochodowy wylicza płatnik (zakład pracy), wówczas dopóki dochód pracownika nie przekracza 85 528 zł, sposób jest taki, jak w latach ubiegłych. Jeśli zostanie ona przekroczona, wtedy zakład pracy musi zaprzestać pomniejszania zaliczki na podatek dochodowy o kwotę zmniejszającą podatek. Jeśli jednak podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok zamierza opodatkować dochody łącznie z małżonkiem lub jako samotny rodzic, a za rok podatkowy przewidywane, określone w oświadczeniu: -                    dochody podatnika nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej, zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i są pomniejszane za każdy miesiąc o podwójną kwotę zmniejszającą podatek, czyli 2 × 46,33 zł, -                    dochody podatnika przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej lub dochody małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali, zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i są pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę zmniejszającą podatek, czyli 46,33 zł. Podatnik będzie miał prawo złożenia płatnikowi oświadczenia, że za dany rok jego dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali. Wtedy, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone to oświadczenie, płatnik będzie pobierał zaliczki bez pomniejszania o 46,33 zł. Dodajmy, że podatnicy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej obliczają zaliczki na podatek dochodowy na zasadach obowiązujących do końca 2016 r. Podatek dochodowy za rok 2018, będzie pomniejszany o kwotę wolną obliczaną według tabeli:
Kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku w 2018 r dla podstawy obliczenia podatku
1440 zł do 8000 zł
1440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł od 8000 zł do 13 000 zł
556 zł 02 gr od 13 000 zł do 85 528 zł
556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41472 zł 85 528 zł do 127 000 zł
0 zł ponad 127000
Korzyść z podwyższenia kwoty wolnej od podatku odczują w szczególności osoby uzyskujące najniższe dochody z pracy oraz zdecydowana większość emerytów i rencistów. W 2017 r. kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku wynosi:
Kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku w 2018 r dla podstawy obliczenia podatku
1188 zł do 6600 zł
1188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 631 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku - 6600 zł) ÷ 4400 zł od 6600 zł do 11 000 zł
556 zł 02 gr od 11000 do 85 528 zł
556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41472 zł od 85 528 zł do 127 000 zł
0 zł powyżej 127000 zł
Grupa Dziesięcina