AKTUALNOŚCI

2017-11-24
Rząd przyjął Konstytucję dla Biznesu
To pakiet 5 projektów ustaw dotyczących zmian w prawie gospodarczym. Do pakietu ustaw zaliczają się następujące projekty: Prawa przedsiębiorców, ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji...
2017-11-23
Zmiany w Kodeksie Pracy
W 2018 roku nastąpić może wiele zmian w Kodeksie pracy. Jedną z nich jest wyszczególnienie dwóch form zatrudnienia: etatowego i nieetatowego. Zmiany te są na etapie prac zespołu komisji ds. indywidualnego...
2017-11-07
Weryfikacja zgłoszenia VAT-R
Zdaniem Ministerstwa Finansów zmiany w zakresie rejestracji i wyrejestrowywania podatników, które weszły w życie z dniem 1 stycznia br., wynikają z potrzeby podjęcia zdecydowanych działań mających na celu lepszą weryfikację podmiotów zgłaszających się do rejestru...
2017-11-07
Kontrole w sieciach aptecznych
Główny inspektor farmaceutyczny w najnowszym stanowisku wskazuje, że trzeba przestrzegać i starych, i nowych przepisów antykoncentracyjnych. Wejście w życie ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne, potocznie...
2017-11-01
Kwota zmniejszająca i koszty autorskie w 2018 r.
Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe zasady rozliczania oraz zróżnicowana wysokość kwoty zmniejszającej podatek. Mają one zastosowanie do rocznego obliczenia podatku. Kwota zmniejszająca uwzględniana przez podatnika w rozliczeniu rocznym 2017...