AKTUALNOŚCI

2017-11-01
VAT przy sprzedaży zestawów promocyjnych
Lokale gastronomiczne w celu uatrakcyjnienia sprzedawanych produktów stosują strategię marketingową polegającą na sprzedaży przekąsek w zestawach promocyjnych z napojami, w tym napojami alkoholowymi. Sprzedaż takich zestawów oferowana jest w jednej cenie. W praktyce jednak powstaje problem...
2017-11-01
Nie ma potrzeby tworzenia "zerowych" raportów dobowych
Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Mają oni m.in. obowiązek dokonywania wydruku...
2017-10-20
Hurtownie bezprawnie żądają recept od aptek
Do wojewódzkich inspektoratów farmaceutycznych (WIF) wpływają skargi na hurtownie, które żądają od aptekarzy przedstawienia recepty na leki. Chodzi głównie o substancje z wykazu produktów zagrożonych brakiem dostępności, czyli m.in. leki...
2017-10-11
Oficjalny rejestr podatników VAT czynnych
Jednym z elementów należytej staranności przy odliczaniu VAT od nabycia towarów i usług oraz ograniczeniu solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania kontrahenta jest kontrola statusu podatkowego sprzedawcy. Nowelizacja przepisów o podatku VAT...
2017-10-11
Limity podatkowe 2018
Średni kurs euro ustalany przez NBP na pierwszy roboczy dzień października powoduje przeliczenie wysokości kilku ważnych wskaźników podatkowych na kolejny rok. Zmianie ulegną limity określające małego podatnika PIT i VAT,...
2017-09-19
Rewolucyjne zmiany w podatku dochodowym
Przygotowana przez resort finansów nowelizacja ustawy o podatku dochodowym zakłada m.in. wprowadzenie od 2018 roku podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych czy zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów usług niematerialnych. Zmiany oznaczają...
2017-09-19
Limit 15.000 zł przy umowie ramowej
Według stanowiska organu podatkowego, jeśli płacimy w formie gotówkowej należność wykazaną na fakturze dokumentującej pojedyncze zamówienie o wartości nieprzekraczającej kwoty 15 000 zł, ale w oparciu o zawartą umowę o współpracę łączna...