AKTUALNOŚCI

2017-08-13
Auto rozliczane kilometrówką jeszcze raz
KIS kwalifikuje kwotę uzyskaną ze sprzedaży prywatnego samochodu przedsiębiorcy wykorzystywanego do celów firmowych i rozliczanego w kosztach uzyskania przychodów kilometrówką jako przychód ze sprzedaży środka trwałego. Kosztami uzyskania przychodu ze sprzedaży środka trwałego...
2017-08-08
Pierwsza ofiara regulacji AdA - apteka w Poznaniu
Wygaśnięcie umowy najmu zbiegło się z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne, która oprócz zasady „apteki dla aptekarza” wprowadziła również kryteria demograficzne i geograficzne, ograniczające możliwość otwarcia nowej apteki....
2017-07-28
Rodzina 500+ - co dalej?
Aby korzystać ze świadczenia wychowawczego z programu ,,Rodzina 500+’’ trzeba co roku składać wniosek na nowy okres świadczeniowy. Na okres październik 2017 – wrzesień 2018 składanie wniosków będzie możliwe od...
2017-07-19
Wcześniejsze zerwanie umowy najmu - VAT od opłaty
Podatnik VAT w 2008 r. zawarł umowę z instytucją finansową na najem lokalu do końca 2019 r. Instytucja finansowa w związku z pozyskaniem nowego lokalu zaproponowała wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu i wypłatę odszkodowania. Umowa najmu nie...
2017-07-15
JPK jako narzędzie weryfikacji rozliczeń podatkowych
Podatnicy prowadzący ewidencje VAT przy użyciu programów komputerowych muszą przekazywać co miesiąc - bez wezwania organu podatkowego - informacje o ewidencji w formie JPK (JPK_VAT). JPK_VAT są weryfikowane przy wykorzystaniu elektronicznego narzędzia ANALIZATOR_JPK...