AKTUALNOŚCI

2017-07-14
Outsourcing, a płatność składek ZUS
W wielu przypadkach na podstawie umów outsourcingu pracowniczego, nie dochodzi do faktycznego przejęcia pracowników, a jedynie do obsługi kadrowo-płacowej polegającej na wypłacie pracownikom wynagrodzenia przez firmy oferujące usługi tzw. „outsourcingu...
2017-07-10
Wydłużenie pierwszego roku obrotowego
Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to może księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny....
2017-07-04
Czas trwania kontroli krzyżowych
Urząd skarbowy, weryfikując rozliczenia podatnika, może przeprowadzić kontrole krzyżowe u jego kontrahentów wykonujących działalność gospodarczą. Taka kontrola polega na sprawdzeniu rzetelności i prawidłowości dokumentów, jakie posiadają strony w związku z zawieranymi...
2017-07-04
Odszkodowania za zmowy cenowe
W dniu 27 czerwca br. weszły w życie przepisy dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej poprzez naruszenie prawa konkurencji, które przewidują surową odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku zmów cenowych. Ustawa...
2017-06-29
Wykreślenie z rejestru VAT
Uregulowania dotyczące zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur w kontekście zmian w VAT w 2017 r. nabrały nowego znaczenia w świetle przepisów wynikających z art. 96 ust. 9a pkt 4 i 5 oraz art. 112c ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku...