AKTUALNOŚCI

2019-08-20
Kasa rejestrująca przy sprzedaży przez Internet
Jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie...
2019-07-31
Prosta spółka akcyjna już od marca 2020 r.
Od 1 marca 2020 r. w polskim porządku prawnym pojawi się kolejna spółka – prosta spółka akcyjna (PSA) – kapitałowa, niepubliczna. Ma łączyć ograniczoną odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki z dużą dozą elastyczności...
2019-07-16
Zmiany w ustawie o VAT od 1 września 2019 r.
1.       Nowy elektroniczny wykaz zarejestrowanych podatników VAT Od 1 września 2019 r. podatnicy będą mogli korzystać z nowego elektronicznego wykazu podmiotów, który umożliwi im dostęp do większej ilości informacji przy...
2019-07-03
Od 1 września 2019 r. nowy wykaz podatników VAT
Elektronicznym wykazem będą objęte podmioty wykreślone przez naczelnika urzędu skarbowego: gdy dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą, podmiot ten nie istnieje lub, gdy mimo podjętych udokumentowanych prób, nie ma możliwości...