AKTUALNOŚCI

2019-11-13
Biała lista rachunków bankowych
Od 1 września 2019 r. istnieje w postaci elektronicznej nowy Wykaz podmiotów, w którym znajdują się m.in. ich numery rachunków bankowych. Pojawiają się wątpliwości, w jakim terminie podatnik VAT zobowiązany...
2019-10-24
Biała lista
W dniu 1 września 2019 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej uruchomił elektroniczny wykaz czynnych podatników VAT (zwany potocznie „białą listą”). Znalazły się w nim najważniejsze informacje, dotyczące podatników, w tym...
2019-10-22
Księgi rachunkowe - limity
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki osób fizycznych: cywilne, jawne i partnerskie, których przychody netto w poprzednim roku obrotowym ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły w walucie...
2019-10-07
Minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa w 2020 r.
Minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa w 2020 r. Od nowego roku wzrośnie wynagrodzenie minimalne oraz minimalna stawka godzinowa. Minimalne wynagrodzenie pełnoetatowego pracownika będzie wynosiło 2.600 zł, natomiast minimalna stawka godzinowa wyniesie...