AKTUALNOŚCI

2021-03-21

Badania kontrolne pracownika po odbyciu kwarantanny lub izolacji

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zajęło stanowisko w sprawie badań kontrolnych po odbyciu kwarantanny lub izolacji.

W przypadku chorobowej niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim.

Dotyczy to również niezdolności do pracy wynikającej z COVID-19.

Nie wszystkie okresy nieobecności pracownika związane z tą chorobą wymagają przeprowadzenia badań kontrolnych. Chodzi tu o przypadek pracownika świadczącego pracę zdalnie, który w czasie tej pracy został objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych z uwagi na COVID-19.

Pracownik świadczący pracę zdalnie w czasie kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych ma prawo do wynagrodzenia za pracę, a nie świadczenia chorobowego. Z tych względów pracownik objęty kwarantanną, który pracuje zdalnie, nie musi wykonywać - jako osoba zdrowa - badań kontrolnych, bez względu na długość kwarantanny.

To samo dotyczy pracy zdalnej w czasie izolacji, ale tylko do momentu utraty przez pracownika zdolności do tej pracy z powodu wystąpienia lub nasilenia objawów choroby.

Wówczas, jeżeli chorobowa niezdolność do pracy będzie trwała dłużej niż 30 dni, konieczne będą badania kontrolne. Jednak w przypadku kwarantanny wspomniane badania nie będą potrzebne nawet wtedy, gdy pracownik w czasie kwarantanny nie świadczył pracy zdalnej.

Grupa Dziesięcina