AKTUALNOŚCI

2019-10-24

W dniu 1 września 2019 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej uruchomił elektroniczny wykaz czynnych podatników VAT (zwany potocznie „białą listą”). Znalazły się w nim najważniejsze informacje, dotyczące podatników, w tym czy są oni czynnymi podatnikami VAT, czy byli wyrejestrowani przez fiskusa i czy przywrócono im rejestrację. Na „białej liście” znalazły się też zgłoszone do urzędu skarbowego numery rachunków bankowych i prowadzonych w SKOK.

Informacje z rejestru szefa KAS na temat rachunku bankowego będą miały znaczenie dla transakcji pomiędzy podatnikami VAT już od stycznia 2020 roku. Od tego momentu bowiem transakcje pomiędzy podatnikami VAT, przekraczające wartość 15 tys. zł brutto będą musiały być regulowane przelewem bankowym jedynie na rachunek bankowy odbiorcy, ujawniony w rejestrze szefa KAS. Od stycznia 2020 r., podatnik dokonując płatności z tytułu transakcji przekraczającej kwotę 15 tys. zł brutto na rachunek nie znajdujący się w wykazie szefa KAS nie zaliczy do kosztów uzyskania przychodów wydatku wynikającego z tak opłaconej faktury. Ponadto odpowie solidarnie ze sprzedawcą za nierozliczony przez niego VAT z tytułu tej transakcji.

Elektroniczny wykaz podmiotów VAT znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/kas/wykaz-podatnikow-vat

W wykazie szefa KAS nie będzie uwzględnionych prywatnych kont bankowych używanych do rozliczeń przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Kontrahent, który zapłaci na takie konto kwotę powyżej 15 tys. zł brutto, od 1 stycznia 2020 r. nie zaliczy tego wydatku do podatkowych kosztów.

Sposobem na wyjście z sytuacji będzie wymóg założenia dodatkowego płatnego konta firmowego i poinformowanie o tym naczelnika urzędu skarbowego. Można tego dokonać poprzez aktualizację wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, a dla podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego poprzez aktualizację deklaracji NIP-8.

Grupa Dziesięcina