AKTUALNOŚCI

2020-07-20

Dofinansowanie z FGŚP tylko przez 3 miesiące

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Przedsiębiorcy w Prawa przedsiębiorców, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, mogą zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, wypłacanych ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19.

Ustawa, zwana tarczą 4.0, wprowadziła w tym zakresie zmiany. Obecnie wsparcie to może zostać przyznane nawet, jeśli przedsiębiorca, u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, nie zdecyduje się na wprowadzenie przestoju ani na obniżenie wymiaru czasu pracy pracowników. Tarcza 4.0 wprowadziła również przepis stanowiący, że przedsiębiorca może otrzymać pomoc z FGŚP wyłącznie, jeśli nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy. Skorzystanie z nowego narzędzia wsparcia przewidzianego w ramach FGŚP jest możliwe przez przedsiębiorcę, który korzystał z pomocy w ramach art. 15g specustawy w sprawie COVID-19, ale tylko w odniesieniu do pracowników, którzy wcześniej nie byli objęci dofinansowaniem.

Grupa Dziesięcina