AKTUALNOŚCI

2021-06-14

E-KRS i prosta spółka akcyjna od 1 lipca 2021 r.

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Zgodnie z przepisami z dniem 1 lipca 2021 r. nastąpi elektronizacja postępowania przed KRS dotyczącego podmiotów z rejestru przedsiębiorców. Pojawi się także możliwość zakładania prostej spółki akcyjnej (PSA), tj. nowej spółki kapitałowej.

Dla podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS, w tym dla wszystkich spółek handlowych, wdrożenie tych zmian z dniem 1 lipca 2021 r. oznacza, że podmioty te będą musiały składać wszystkie wnioski do KRS wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Elektronizacja postępowania przed KRS nie będzie wymuszała, aby dokumenty, które mają być załączone do wniosku, były sporządzone w postaci elektronicznej. Wprowadzona zostanie regulacja wskazująca, jak należy postąpić, jeżeli dokumenty stanowiące podstawę wpisu do KRS albo podlegające złożeniu do akt rejestrowych zostały sporządzone w postaci papierowej.

Zmiany dotyczą w szczególności postaci składanych wniosków w tzw. trybie tradycyjnym do KRS. Natomiast w dalszym ciągu, oprócz trybu tradycyjnego, wnioski będą składane również w trybie S24 czy do systemu RDF.

Podmioty podlegające wpisowi wyłącznie do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz SP ZOZ będą mogły skorzystać z możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, jednak nie będą miały takiego obowiązku.

Grupa Dziesięcina
KATEGORIE
TAGI