AKTUALNOŚCI

2016-04-05

Faktury elektroniczne przechowywane w formie papierowej uprawniają do odliczenia VAT wg interpretacji organu podatkowego

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI
Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT z faktur, które otrzymuje od kontrahentów w formie elektronicznej, a przechowuje wyłącznie w wersji papierowej, jeżeli jego działania przyczynią się do zapewnienia ich czytelności, integralności treści i autentyczności pochodzenia. Prawo to przysługuje pod warunkiem, że towary i usługi udokumentowane tymi fakturami będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych i nie zaistnieją przesłanki negatywne określone w art.88 ustawy o VAT (nie są to np. faktury wystawione przez podmiot nieistniejący). Faktury zachowane wyłącznie w formie papierowego wydruku (bez zachowania formatu elektronicznego), muszą być przechowywane:
  • w podziale na okresy rozliczeniowe, w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie, łącznie z pozostałymi fakturami otrzymywanymi w formie papierowej,
  • do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
Grupa Dziesięcina