AKTUALNOŚCI

2019-08-09

Indywidualne konta podatkowe już od 2020 r.

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Każdy podatnik i płatnik będzie miał indywidualny rachunek podatkowy. Trzeba będzie go używać do zapłaty PIT, CIT oraz VAT. Takie rozwiązanie wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r.

Obecnie podatki trzeba wpłacać na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego przeznaczony do obsługi należności z tytułu danego podatku (PIT, CIT, VAT itd.). Oznacza to dla wielu przedsiębiorców konieczność wykonania co miesiąc kilku przelewów podatkowych na różne konta. Sposobem na wyeliminowanie tych uciążliwości mają być indywidualne rachunki podatkowe. PIT, CIT, VAT oraz niepodatkowe należności budżetowe, np. nałożone mandatem karnym grzywny za wykroczenia skarbowe, będą wpłacane na konto urzędu skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika lub płatnika.

Numer indywidualnego rachunku podatkowego ma być udostępniany w urzędzie skarbowym lub na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Dostęp do niego uzyska się po podaniu identyfikatora podatkowego. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT i niebędących płatnikami podatków lub składek ZUS, jest to numer PESEL, a w odniesieniu do pozostałych podatników i płatników - NIP. Resort chce w tym celu udostępnić specjalny formularz (na stronie podatki.gov.pl), który umożliwi sprawdzenie nowego numeru konta.

Identyfikator podatkowy będzie również - obok sumy kontrolnej i numeru rozliczeniowego jednostki organizacyjnej banku - elementem struktury indywidualnego rachunku podatkowego. Umożliwi on zatem jednoznaczne ustalenie podatnika lub płatnika.

Indywidualny rachunek podatkowy będzie wykorzystywany wyłącznie do dokonywania wpłat wspomnianych podatków i niepodatkowych należności budżetowych oraz identyfikacji podmiotu na poziomie urzędu skarbowego. Nie pozwoli na poznanie historii wpłat. Indywidualne rachunki podatkowe nie będą również służyły do zwrotu podatków i nadpłat. Zwroty dokonywane przez urzędy skarbowe przelewem będą trafiały, tak jak dotychczas, na zgłoszone konto bankowe lub rachunek w SKOK.

Do czasu objęcia nowym rozwiązaniem wszystkich podatków nie zmienią się formatki przelewów podatkowych (dostępnych na internetowych kontach bankowych). Nadal będzie można wskazać jakiego okresu dotyczy dokonywana wpłata. Odnośnie VAT, PIT i CIT – nie będzie to jednak brane pod uwagę.

Zmiana może rodzić pewne niebezpieczeństwa. Powstaje bowiem wątpliwość – jak w praktyce będą traktowane należności wynikające z decyzji nieostatecznych. Czy fiskus z bieżących wpłat będzie w pierwszej kolejności pokrywał zobowiązania z nich wynikające. To natomiast byłoby wątpliwe – ponieważ podatnicy mogą, ale nie muszą ich pokryć i nie powinni być do tego zmuszani.

Grupa Dziesięcina