AKTUALNOŚCI

2019-07-07

Już można składać wnioski o świadczenia dla rodzin z dziećmi na nowe okresy

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Rodzice i opiekunowie dzieci, a także osoby uczące się mogą się już ubiegać się o:

  • zasiłek rodzinny i dodatki do tego świadczenia - na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się z dniem 1 listopada 2019 r.,
  • świadczenie z funduszu alimentacyjnego, zwane świadczeniem alimentacyjnym - na nowy okres świadczeniowy, którego początek przypada 1 października 2019 r.,
  • świadczenie wychowawcze, zwane świadczeniem 500+, na kolejny okres, na jaki jest ono przyznawane, tj. od 1 października 2019 r., a także na pierwsze/jedyne dziecko bez kryterium dochodowego począwszy od 1 lipca 2019 r.

W lipcu 2019 r. istnieje możliwość złożenia wniosków wyłącznie on-line, poprzez portal Emp@tia, a o świadczenie 500+ także poprzez kanał bankowości elektronicznej oraz portal PUE ZUS.

Osoby, które będą chciały złożyć stosowne wnioski drogą tradycyjną, a więc za pośrednictwem poczty lub osobiście w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej/ubiegającej się o świadczenie, muszą poczekać. Wnioski w wersji papierowej będą przyjmowane przez organy właściwe dopiero od 1 sierpnia 2019 r.

Składanie wniosków o świadczenia, zwłaszcza o świadczenie 500+ elektronicznie jest nie tylko proste i wygodne, ale także daje szansę na otrzymanie pieniędzy jeszcze w tym samym miesiącu. Złożenie takiego wniosku w okresie lipiec-sierpień 2019 r. gwarantuje wypłatę świadczenia 500+ - z wyrównaniem od lipca 2019 r. - najpóźniej do 31 października 2019 r., choć pierwsze wypłaty mają trafić do rodziców jeszcze w lipcu 2019 r.

Ci, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 r. świadczenie 500+ na drugie i kolejne dzieci, od 1 lipca 2019 r. powinni złożyć jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca 2019 r. zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko, natomiast od 1 października 2019 r. na pozostałe dzieci. Pierwszy okres, na jaki zostanie przyznane świadczenie 500+ na nowych zasadach, został wydłużony do 31 maja 2021 r.

Grupa Dziesięcina