AKTUALNOŚCI

2019-05-24

KAS ostrzeże przed ryzykownymi transakcjami

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

KAS uruchamia Program Ostrzegania Przedsiębiorców (POP). Przedsiębiorcy narażeni na nieświadome uczestnictwo w oszustwach podatkowych otrzymają pisma informujące o takim zagrożeniu. KAS nie ingeruje w kontakty handlowe, jednak rekomenduje sprawdzenie rzetelności kontrahentów i zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności.

Program ten ma chronić uczciwie działające podmioty przed nieświadomym uczestnictwem w tzw. karuzelach podatkowych.

KAS, będzie formułowała ostrzeżenia na podstawie analizy posiadanych danych, uzyskiwanych zwłaszcza dzięki JPK i STIR. Takie rozwiązanie jest rekomendowane przez Komisję Europejską, a podobne mechanizmy funkcjonują w innych krajach UE.

Przedsiębiorcy, po otrzymaniu sygnału, będą mogli podjąć działania mające na celu zabezpieczenie przed skutkami uczestnictwa w podejrzanych transakcjach. KAS będzie rekomendowała w przysyłanych pismach zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności przy zapłacie na rzecz konkretnego podmiotu, a także dokonanie weryfikacji rzetelności kontrahenta.

Grupa Dziesięcina