AKTUALNOŚCI

2019-10-24
Biała lista
W dniu 1 września 2019 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej uruchomił elektroniczny wykaz czynnych podatników VAT (zwany potocznie „białą listą”). Znalazły się w nim najważniejsze informacje, dotyczące podatników, w tym...
2019-10-22
Księgi rachunkowe - limity
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki osób fizycznych: cywilne, jawne i partnerskie, których przychody netto w poprzednim roku obrotowym ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły w walucie...
2019-10-07
Minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa w 2020 r.
Minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa w 2020 r. Od nowego roku wzrośnie wynagrodzenie minimalne oraz minimalna stawka godzinowa. Minimalne wynagrodzenie pełnoetatowego pracownika będzie wynosiło 2.600 zł, natomiast minimalna stawka godzinowa wyniesie...
2019-09-26
Ograniczenia zatorów płatniczych
Na podstawie ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu Ograniczenia zatorów płatniczych nieopłacone w terminie faktury będzie można odliczyć od podstawy opodatkowania. Preferencja w podatkach...
2019-09-16
Stawka VAT na wynajem mieszkań
Wynajem lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe jest generalnie zwolniony z VAT. Aby było to możliwe, ważne jest ustalenie czy cel mieszkaniowy może być realizowany tylko przez najemcę - prywatną osobę...
2019-08-20
Kasa rejestrująca przy sprzedaży przez Internet
Jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie...