AKTUALNOŚCI

2020-03-30
Zawieszenie działalności – jak to zrobić
W czasach epidemii koronawirusa coraz więcej przedsiębiorców zmuszonych jest do ograniczenia wydatków. Rozważają zatem tymczasowe zawieszenie działalności. Zawieszenie działalności gospodarczej jest korzystne dla przedsiębiorcy przede wszystkim ze względu na występujące w...
2020-03-06
Wpłaty do PPK jako koszty podatkowe
Wpłaty dokonywane do pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez podmiot zatrudniający stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są one należne, pod warunkiem że zostaną odprowadzone w terminie...
2020-02-29
Straty z lat ubiegłych
Ze stratą mamy do czynienia w sytuacji, gdy na koniec roku podatkowego koszty przewyższają przechody z danego źródła. Dochód uzyskany z danego źródła przychodów można obniżyć o wysokość straty z...