AKTUALNOŚCI

2019-01-17
Nowa składka na Fundusz Solidarnościowy
Od 1 stycznia 2019 r. płatnicy opłacający za ubezpieczonych składkę na Fundusz Pracy (także za siebie, w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność) mają obowiązek opłacać nową składkę na Fundusz Solidarnościowy,...
2018-04-23
Ministerstwo Finansów ostrzega
przed wiadomościami e-mail, masowo wysyłanymi na skrzynki pocztowe podatników, dotyczącymi „zwrotu pieniędzy za ostatni rachunek podatkowy". Ministerstwo Finansów oraz urzędy skarbowe informują, że nie są autorami napływających wiadomości....
2015-10-31
OPŁATA REKLAMOWA – NOWA DANINA NA RZECZ GMINY
11 września 2015 r. do katalogu opłat lokalnych weszła opłata reklamowa. Do jej ponoszenia są zobowiązani właściciele, użytkownicy i posiadacze nieruchomości lub obiektów budowlanych, na których zlokalizowana jest tablica reklamowa...