AKTUALNOŚCI

2019-10-22
Księgi rachunkowe - limity
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki osób fizycznych: cywilne, jawne i partnerskie, których przychody netto w poprzednim roku obrotowym ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły w walucie...
2019-09-19
ULGA TERMOMODERNIZACYJNA
Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej według  skali podatkowej , podatku liniowego 19% lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych -  poniesione...
2019-09-19
Od października niższy PIT dla wielu osób
Od października br. mają obowiązywać zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie obniżenia kosztów pracy, przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla prcowników oraz obniżenie stawki...
2019-07-02
Koszty usług niematerialnych
Obowiązujące od początku 2018 roku zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych ograniczają prawo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na usługi niematerialne (np. doradcze). Zakres stosowania omawianego ograniczenia...