AKTUALNOŚCI

2020-06-16
Kary w kosztach firmowych
Przepisy zawarte w obu ustawach o podatku dochodowym zawierają ograniczenia w zakresie obciążania firmowych kosztów podatkowych wartością niektórych kar umownych oraz odszkodowań. Z ustawy o pdof i ustawy o pdop...
2020-06-10
Przedłużone terminy dla płatników pdof
Tarcza antykryzysowa wprowadziła do ustawy o pdof zmianę, dzięki czemu niektórzy płatnicy pdof zyskali odroczenie terminu odprowadzenia zaliczek na podatek oraz zryczałtowanego podatku dochodowego. To rozwiązanie skierowane było do płatników...
2019-10-22
Księgi rachunkowe - limity
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki osób fizycznych: cywilne, jawne i partnerskie, których przychody netto w poprzednim roku obrotowym ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły w walucie...
2019-09-19
ULGA TERMOMODERNIZACYJNA
Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej według  skali podatkowej , podatku liniowego 19% lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych -  poniesione...
2019-09-19
Od października niższy PIT dla wielu osób
Od października br. mają obowiązywać zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie obniżenia kosztów pracy, przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla prcowników oraz obniżenie stawki...