AKTUALNOŚCI

2020-12-04
Przedłużono terminy przekazania zaliczek na podatek dochodowy
W Dzienniku Ustaw z 19 listopada 2020 r., pod poz. 2054, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego. Na mocy tego rozporządzenia...
2020-11-15
Tarcza branżowa 6.0
Rząd przygotował kolejne formy wsparcia dla firm z branży gastronomicznej, fitness oraz rozrywkowej, które obecnie są najbardziej dotknięte skutkami Covid-19. Tarcza branżowa zakłada możliwość skorzystania ze zwolnienia ze składek ZUS,...
2020-06-16
Kary w kosztach firmowych
Przepisy zawarte w obu ustawach o podatku dochodowym zawierają ograniczenia w zakresie obciążania firmowych kosztów podatkowych wartością niektórych kar umownych oraz odszkodowań. Z ustawy o pdof i ustawy o pdop...
2020-06-10
Przedłużone terminy dla płatników pdof
Tarcza antykryzysowa wprowadziła do ustawy o pdof zmianę, dzięki czemu niektórzy płatnicy pdof zyskali odroczenie terminu odprowadzenia zaliczek na podatek oraz zryczałtowanego podatku dochodowego. To rozwiązanie skierowane było do płatników...
2019-10-22
Księgi rachunkowe - limity
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki osób fizycznych: cywilne, jawne i partnerskie, których przychody netto w poprzednim roku obrotowym ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły w walucie...