AKTUALNOŚCI

2023-10-19
Limity w podatku dochodowym na 2024 r.
Znane są już wysokości limitów obowiązujące na gruncie podatku dochodowego w 2024 r. Chodzi tu o limity wyrażone w euro, które corocznie przeliczane są na złotówki po ustawowo określonym kursie...
2023-01-11
PITY za 2022
Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej zamieściło informację, w której wskazało, że rozliczając PIT za 2022 r. podatnicy nie będą samodzielnie obliczać ewentualnej różnicy do zwrotu podatku (wynikającej z rozliczenia...
2022-12-13
2023 - zmiany podatkowe
Brak opodatkowania najmu prywatnego na zasadach ogólnych Od 2023 roku zmienią się zasady opodatkowania wynajmu mieszkań poza działalnością gospodarczą. Osoby, które uzyskują przychody z tytułu najmu prywatnego, nie będą mogły opodatkować tych...
2022-06-06
Zamiana ryczałtu na skalę
Zamiana ryczałtu na skalę Polski Ład 2.0, nad którym trwają prace w Senacie, przewiduje dla przedsiębiorców będących w 2022 r. tzw. ryczałtowcami możliwość zamiany ryczałtu ewidencjonowanego na skalę podatkową. Wprowadzenie takiego...