AKTUALNOŚCI

2018-09-10
Projekt zmian PIT i CIT 2019
Szanowni Państwo, prezentujemy opracowanie dotyczące projektowanych zmian w zakresie PIT i CIT. Projekt zakłada wejście zmian w życie od 1 stycznia 2019. Pragniemy podkreślić, że obecnie trwają wciąż pracę nad projektem i...
2018-08-07
Zmiany w ustawach o podatku dochodowym
Ustawa nowelizująca ustawy o pdof i pdop oraz ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym przedsiębiorcom będącym podatnikami pdof przyniosła przede wszystkim zmiany dotyczące rozliczania w rachunku podatkowym składników majątku otrzymanych tytułem...
2018-04-23
Ministerstwo Finansów ostrzega
przed wiadomościami e-mail, masowo wysyłanymi na skrzynki pocztowe podatników, dotyczącymi „zwrotu pieniędzy za ostatni rachunek podatkowy". Ministerstwo Finansów oraz urzędy skarbowe informują, że nie są autorami napływających wiadomości....
2018-02-24
Ulga prorodzinna w PIT za 2017 rok
Z limitów zarobków, występujących w przypadku ulgi na dziecko wynika, że nie wszyscy podatnicy posiadający dzieci skorzystają w 2018 roku z odliczenia ulgi prorodzinnej w zeznaniu PIT za 2017 rok. Z ulgi prorodzinnej...
2017-11-01
Kwota zmniejszająca i koszty autorskie w 2018 r.
Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe zasady rozliczania oraz zróżnicowana wysokość kwoty zmniejszającej podatek. Mają one zastosowanie do rocznego obliczenia podatku. Kwota zmniejszająca uwzględniana przez podatnika w rozliczeniu rocznym 2017...
2017-02-28
Odliczenie straty z lat ubiegłych
Podatnik, który w roku podatkowym poniósł stratę, ma możliwość obniżenia osiągniętego z tego źródła dochodu w ciągu najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Wysokość obniżenia dochodu w którymkolwiek...