AKTUALNOŚCI

2020-06-24
Nowe bezzwrotne dotacje dla firm
Nowe bezzwrotne dotacje dla firm W ramach programu "Dotacje na kapitał obrotowy" z PARP-u wypłaconych zostanie 2,5 mld zł pochodzących z środków unijnych. Przedsiębiorca dotknięty skutkami epidemii koronawirusa otrzyma w 100%...
2020-04-03
Zwolnienia z opłacania składek ZUS
Z nowelizacji specustawy zwanej też tarczą antykryzysową, uchwalonej przez Sejm 28 marca br. Wynika, że w czasie kryzysu związanego z koronawirusem niektórzy przedsiębiorcy będą zwolnieni z opłacania składek ubezpieczeniowych do...
2020-02-07
Wysokość składki zdrowotnej ZUS na rok 2020
Ubezpieczeniem zdrowotnym są objęte m.in. osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność. Najniższa miesięczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne obowiązująca przedsiębiorców w 2020 r. wynosi 4.026,01 zł (75% z 5.368,01 zł)....
2019-01-25
Składka zdrowotna przedsiębiorcy w 2019 r.
Jak wynika komunikatu GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, w czwartym kwartale 2018 r. wyniosło 5.071,41 zł. Kwota tego wynagrodzenia określa najniższą podstawę wymiaru składki zdrowotnej m.in. dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, a także przedsiębiorcy...
2019-01-17
Nowa składka na Fundusz Solidarnościowy
Od 1 stycznia 2019 r. płatnicy opłacający za ubezpieczonych składkę na Fundusz Pracy (także za siebie, w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność) mają obowiązek opłacać nową składkę na Fundusz Solidarnościowy,...
2018-11-28
Mały ZUS: nowa ulga od 1 stycznia
Osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEiDG, których przychód z działalności w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia, będą mogły od 1.01.2019 r. skorzystać z...