AKTUALNOŚCI

2021-06-14

Kolejni podatnicy muszą mieć kasy on-line od 1 lipca 2021 r.

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Kolejni podatnicy muszą mieć kasy on-line od 1 lipca 2021 r.

Od dnia 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas on-line. Są to podatnicy świadczący usługi:

-             fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne,

-             budowlane,

-             w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

-             prawnicze,

-             związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu.

Pamiętać należy, że wymóg ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy on-line uzależniony jest od wystąpienia sprzedaży, która podlega temu obowiązkowi przy użyciu kasy. Tak więc jeżeli z różnych przyczyn u podatnika nie wystąpi sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub na rzecz rolników ryczałtowych, to nie powstanie również obowiązek stosowania kasy on-line.

Ministerstwo Finansów nie zgodziło się na przesunięcie terminu na obowiązkową wymianę kas na kasy on-line. Podatnicy, u których powstał obowiązek prowadzenia ewidencji przy pomocy kas rejestrujących on-line, mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej w wysokości 90% ceny jej zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. W ocenie Ministerstwa Finansów odliczenie kwoty wydanej na zakup kasy on-line od podatku należnego jest znaczącym wsparciem dla podatników, którzy są zobowiązani do wymiany kasy fiskalnej.

Na wniosek podatnika, organ podatkowy może odraczać terminy przewidziane w przepisach podatkowych, jeśli jest to uzasadnione ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

Podatnik zobowiązany do wymiany kasy starego typu na kasę rejestrującą on-line musi zakupić takie urządzenie, które posiada potwierdzenie od prezesa Głównego Urzędu Miar (GUM).

Grupa Dziesięcina
KATEGORIE