AKTUALNOŚCI

2021-03-10

Kontrole celno-skarbowe – nowe przepisy ws. przesłuchań zdalnych

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Resorty finansów i sprawiedliwości przygotowały projekt nowego rozporządzenia ws. utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów kontroli celno-skarbowych. Nowe przepisy, dotyczące prowadzenia przesłuchań na odległość (np. przez internet) i utrwalania przebiegu przesłuchań, mają spowodować ograniczenie wydatków i przyspieszenie czynności kontrolnych

W założeniu regulacje te mają pozwolić na rzeczywiste wykonywanie czynności przesłuchania na odległość. Zostaną w nich określone m.in. rodzaje urządzeń i środków technicznych służących do utrwalania obrazu/dźwięku dla celów kontroli celno-skarbowych oraz sposoby przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów.

Zmiany mają przynieść pozytywne efekty w kontekście m.in. szybkości wykonywania czynności kontroli celno-skarbowych, a także wydatków związanych ze stawiennictwem kontrolowanych/świadków i delegowaniem kontrolujących.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 23 lutego 2021 r.) Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów kontroli celno-skarbowej.

Nowe przepisy wejdą w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

 
Grupa Dziesięcina