AKTUALNOŚCI

2020-11-12

Krajowy Rejestr Zadłużonych będzie działał dopiero od lipca 2021 r.

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) ma przede wszystkim stanowić źródło informacji o podmiotach niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością lub takich, wobec których umorzono bezskuteczną egzekucję.

 Jego istnienie ma utrudnić zaciąganie zobowiązań przez osoby niewypłacalne. KRZ miał być uruchomiony z dniem 1 grudnia 2020 r. Ustawodawca zdecydował jednak o przesunięciu daty jego wdrożenia i informatyzacji tych postępowań na 1 lipca 2021 r.

Grupa Dziesięcina