AKTUALNOŚCI

2020-10-21

LIMITY PODATKOWE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROK 2021

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

 Status małego podatnika

Rok

Mały podatnik PIT/CIT

2020*

2 000 000 euro

8 747 000 zł

2021**

2 000 000 euro

9 031 000 zł

Rok

Mały podatnik VAT

Mały podatnik VAT – pośrednik

2020*

1 200 000 euro

5 248 000 zł

45 000 euro

197 000 zł

2021**

1 200 000 euro

5 418 000 zł

45 000 euro

203 000 zł

* Kurs euro z 1 października 2019 r. wynosił 4,3734 zł (Tabela nr 190/A/NBP/2019).

** Kurs euro z 1 października 2020 r. wynosił 4,5153 zł (Tabela nr 192/A/NBP/2020).

 Jednorazowa amortyzacja dla małych podatników

Jednorazowa amortyzacja

Rok

Limit

2020*

50 000 euro

219 000 zł

2021**

50 000 euro

226 000 zł

* Kurs euro z 1 października 2019 r. wynosił 4,3734 zł (Tabela nr 190/A/NBP/2019).

** Kurs euro z 1 października 2020 r. wynosił 4,5153 zł (Tabela nr 192/A/NBP/2020).

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 Ważne! Zgodnie z projektem ustawy zmieniającej przygotowanym przez Ministerstwo Finansówod 1 stycznia 2021 r. limit przychodów warunkujący wybór ryczałtu wzrośnie z 250 tys. euro do 2 mln euro.

Limity, o których mowa, wyniosą zatem:

 

Limit

Działalność samodzielna

Dla spółki cywilnej

Podmioty kontynuujące działalność w 2020 roku*

250 000 euro

1 093 350 zł

250 000 euro

1 093 350 zł

Podmioty kontynuujące działalność w 2021 roku**

250 000 euro

1 128 825 zł

250 000 euro

1 128 825 zł

Podmioty kontynuujące działalność w 2021 roku**

(według projektu ustawy zmieniającej podwyższającego limit)

2 000 000 euro

9 030 600 zł

2 000 000 euro

9 030 600 zł

* Kurs euro z 1 października 2019 r. wynosił 4,3734 zł (Tabela nr 190/A/NBP/2019).

** Kurs euro z 1 października 2020 r. wynosił 4,5153 zł (Tabela nr 192/A/NBP/2020).

 Limit decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2021 r.

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku działające zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629 ze zm.), są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2021 r., jeżeli ich przychody za 2020 r. wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro. Powyższe wynika z treści art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości. Podobne regulacje w tej kwestii zawiera art. 24a ust. 4, 4b, 4c, 4e oraz 4f updof. Limit zawierający się w tych przepisach przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy.

Pełna księgowość

Rok

Limit

2020*

2 000 000 euro

8 746 800 zł

2021**

2 000 000 euro

9 030 600 zł

* Kurs euro z 1 października 2019 r. wynosił 4,3734 zł (Tabela nr 190/A/NBP/2019).

** Kurs euro z 1 października 2020 r. wynosił 4,5153 zł (Tabela nr 192/A/NBP/2020

Grupa Dziesięcina