AKTUALNOŚCI

2019-10-07

Minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa w 2020 r.

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa w 2020 r.

Od nowego roku wzrośnie wynagrodzenie minimalne oraz minimalna stawka godzinowa. Minimalne wynagrodzenie pełnoetatowego pracownika będzie wynosiło 2.600 zł, natomiast minimalna stawka godzinowa wyniesie 17 zł.

Konsekwencją podwyższenia płacy minimalnej będzie też wzrost innych świadczeń ustalanych na jej podstawie. Wzrosną dodatki za pracę w porze nocnej, które od 2020 r. trzeba będzie obliczać jako 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia wynoszącego 2.600 zł. Podwyższeniu ulegnie m.in. maksymalna wysokość odprawy pieniężnej przysługującej pracownikom na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych. Może ona wynieść maksymalnie 15-krotność minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2020 r. będzie to kwota 39.000 zł.

Od 2020 r. wzrosną też kwoty wolne od potrąceń, których podstawę ustalenia stanowi minimalne wynagrodzenie za pracę. Także odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu lub za mobbing ulegną podwyższeniu. Nie mogą one być niższe od minimalnego wynagrodzenia, zatem od stycznia 2020 r. wyniosą nie mniej niż 2.600 zł. Nie mniej niż płaca minimalna będzie wynosić też wynagrodzenie przestojowe, co oznacza, że od nowego roku nie będzie ono mogło być niższe niż 2.600 zł.

Grupa Dziesięcina