AKTUALNOŚCI

2017-11-07

NAGRODA Z UDZIAŁU W SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PRZEKAZANA PRACOWNIKOWI

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI
Czasem przedsiębiorcy otrzymują od swoich kontrahentów nagrody z tytułu sprzedaży premiowej, które następnie przekazują swoim pracownikom nieodpłatnie. Podmiot (przedsiębiorca) otrzymujący nagrodę rzeczową w ramach sprzedaży premiowej uzyskuje przychód, który związany jest z prowadzoną działalnością gospodarczą i wobec tego podlega opodatkowaniu tak jak pozostałe przychody z działalności gospodarczej. Jeżeli przekazanie nagrody pracownikowi było wyrazem uznania dla wykonywanej przez niego pracy, to należy ją potraktować jak dodatkowe wynagrodzenie - rodzaj premii. W przypadku natomiast, gdy przekazanie nagrody pracownikowi nie wiąże się bezpośrednio z wykonywaną przez pracownika pracą i nie jest formą gratyfikacji za pracę, to przekazanie tej nagrody może być rozpatrywane w kategorii darowizny. Podsumowując - nagroda uzyskana przez przedsiębiorcę w ramach sprzedaży premiowej jest przychodem z działalności gospodarczej, przekazanie nagrody pracownikowi w dowód uznania dla jego pracy skutkuje powstaniem przychodu ze stosunku pracy, a u przedsiębiorcy (pracodawcy) możliwością zaliczenia jej wartości do kosztów uzyskania przychodów, a wartość nagrody przekazanej pracownikowi w formie darowizny nie może obciążać kosztów podatkowych przedsiębiorcy (pracodawcy).
Grupa Dziesięcina