AKTUALNOŚCI

2021-07-16

Najem prywatny na ryczałcie: Jeden czy dwa limity dla małżonków?

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Określony w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym limit przychodów w wysokości 100 000 zł dotyczy łącznie obojga małżonków osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, zawieranych poza działalnością gospodarczą. Nie jest istotne, czy przedmiot najmu należy do majątku wspólnego, czy do majątków odrębnych małżonków – limit ten dotyczy małżonków niezależnie od obowiązującego ustroju majątkowego.

Zatem, zgodnie z Interpretacją indywidualną z 23 lutego 2021 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.1004.2020.1.KK - Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, dla małżonków wynajmujących nieruchomości w ramach najmu prywatnego, opodatkowujących uzyskane z tego tytułu przychody ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, istnieje wspólny limit przychodów w wysokości 100 000 zł, do którego stawka ryczałtu wynosi 8,5%, a powyżej tej kwoty 12,5%.

Grupa Dziesięcina