AKTUALNOŚCI

2019-10-04

Niższa stawka PIT i wyższe koszty pracownicze - Sejm uchwalił zmiany

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Niższa stawka PIT i wyższe koszty pracownicze - Sejm uchwalił zmiany

W dniu 30 sierpnia 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzane zmiany polegają na obniżeniu najniższej stawki podatku PIT z 18% do 17% oraz zwiększeniu pracowniczych kosztów uzyskania przychodów.

Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od 1 października do 31 grudnia 2019 r. zamiast 18% stawki stosuje się stawkę w wysokości 17%.

Stawka podatku w wysokości 17% (przy obliczaniu zaliczek na podatek od 1 października 2019 r.) nie ma zastosowania do podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej (a także podatników osiągających dochody m.in. z najmu). Ta grupa podatników przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy w okresie od 1 października do 31 grudnia 2019 r. będzie stosowała stawkę PIT wynoszącą 17,75%.

Wszyscy podatnicy z pierwszego progu podatkowego (w tym m.in. pracownicy, przedsiębiorcy) uzyskujący dochody opodatkowane według skali podatkowej, w rozliczeniu za cały 2019 r. będą stosowali skalę podatkową ze stawką PIT wynoszącą 17,75%.

Skala podatkowa za 2019 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

  

85.528

17,75%

minus kwota zmniejszająca
podatek

85.528

 

15.181 zł 22 gr + 32%
nadwyżki ponad 85.528 zł

Od 1 stycznia 2020 r.

Na 2020 r. ustawodawca przewidział stawkę podatku w wysokości 17%. Stawka w takiej wysokości będzie obowiązywała wszystkich podatników uzyskujących dochody opodatkowane według skali podatkowej, zarówno na etapie obliczania zaliczek na podatek dochodowy, jak i w rozliczeniu rocznym.

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

  

85.528

17%

minus kwota zmniejszająca
podatek

85.528

  

14.539 zł 76 gr + 32%
nadwyżki ponad 85.528 zł

Kwota zmniejszająca podatek

Przy obliczaniu zaliczek na podatek od dochodów uzyskanych od 1 października do 31 grudnia 2019 r. kwota zmniejszająca podatek będzie wynosić 525,12 zł. Uwzględnienie ww. kwoty zmniejszającej podatek oznacza, że płatnicy (m.in. pracodawcy) przy obliczaniu miesięcznej zaliczki na podatek będą uwzględniać kwotę 43,76 zł (1/12 z 525,12 zł). W art. 5 ust. 2 ustawy nowelizującej określono nowe kwoty zmniejszające podatek, uwzględniane w rozliczeniu za 2019 r. (są one różne w zależności od kwoty uzyskanego dochodu).

Z kolei przy obliczaniu zaliczek na podatek od dochodów uzyskanych w 2019 r. w sposób określony dla osób prowadzących działalność gospodarczą kwota zmniejszająca podatek będzie wynosić 548,30 zł.

Od 1 stycznia 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r. kwota zmniejszająca podatek będzie wynosiła 525,12 zł rocznie.

Podobnie jak w okresie przejściowym, przy obliczaniu miesięcznej zaliczki na podatek będzie stosowana kwota w wysokości 43,76 zł (1/12 z 525,12 zł).

Wyższe koszty pracownicze

Ustawa zmieniająca przewiduje ponad dwukrotne podwyższenie tzw. pracowniczych kosztów uzyskania przychodów. Wyższe miesięczne koszty uzyskania przychodów pracowników będą stosowane już od 1 października 2019 r. (i w takiej wysokości będą obowiązywały również w 2020 r.). Ustawodawca określił ponadto odrębne roczne koszty uzyskania przychodów uwzględniane w zeznaniu PIT za 2019 r.

Pracownicze koszty uzyskania przychodów w 2019 r. i 2020 r.

Koszty pracownicze miesięczne

Rodzaj kosztów

Obecne
- do 30 września 2019 r.

Od 1 października 2019 r.
do 31 grudnia 2019 r.

Od 1 stycznia 2020 r.

Podstawowe

111,25 zł

250 zł

250 zł

Dla dojeżdżających

139,06 zł

300 zł

300 zł

Koszty pracownicze roczne

 

Za 2019 r. przed zmianą

Za 2019 r. po zmianie

Od 1 stycznia 2020 r.

Podstawowe

1.335 zł

1.751,25 zł

3.000 zł

Dla dojeżdżających

1.668,72 zł

2.151,54 zł

3.600 zł

Dla wieloetatowców

2.002,05 zł

2.626,54 zł

4.500 zł

Dla wieloetatowców dojeżdżających

2.502,56 zł

3.226,92 zł

5.400 zł

Grupa Dziesięcina