AKTUALNOŚCI

2020-11-09

Objęcie spółek komandytowych podatkiem CIT

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Dnia 28 października 2020 r. odbyło się w Sejmie głosowanie nad projektem ustawy, która ma wprowadzić m. in. objęcie spółek komandytowych podatkiem CIT.

Kilkadziesiąt wniosków i poprawek zgłaszanych przez opozycję zostało odrzuconych. Rządzący nie byli gotowi nawet odłożyć w czasie wejścia w życie ustawy do 2022. Przegłosowano jedynie poprawki zaproponowane przez Klub Poselski Prawa i Sprawiedliwości.

Ustawa została uchwalona stosunkiem głosów 232 za, 215 przeciw i 1 wstrzymujący się.

Pomimo, że ustawa wchodzi w życie z dnia 1 stycznia 2021 roku, to art. 12 ust. 2 ustawy przewiduje, że spółka komandytowa może zdecydować, że nowe przepisy będą stosowane do tej spółki oraz przychodów i kosztów związanych z uczestnictwem w tej spółce dopiero od dnia 1 maja 2021 r. W takim przypadku spółka komandytowa uzyska status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych dopiero z dniem 1 maja 2021 r.

Teraz uchwalona ustawa trafi do Senatu, który ma maksymalnie 30 dni na jej rozpatrzenie. Należy przygotować się, że do końca listopada ustawa trafi na biurko Prezydenta i zostanie ogłoszona w Dzienniku Ustaw.

Grupa Dziesięcina