AKTUALNOŚCI

2019-02-08

Obowiązkowy split payment już od 1 marca 2019 r.

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

W styczniu br. Komisja Europejska opublikowała projekt decyzji w sprawie umożliwienia Rzeczpospolitej Polskiej wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu split payment (podzielonej płatności) w stosunku do określonej grupy towarów oraz rodzajów prowadzonej działalności gospodarczej.

Projekt przewiduje, że Polska ma prawo stosować obowiązkowy split payment w okresie od 1 marca 2019 r. do 28 lutego 2022 r. Obowiązkowy split payment będzie dotyczył jedynie transakcji dokonywanych w niektórych branżach (podlegającym opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce) pomiędzy podatnikami.

Mechanizm podzielonej płatności obligatoryjnie może być stosowany w odniesieniu do 152 grup towarowych i usługowych określonych zgodnie z PKWiU z 2008 r., wśród towarów i usług wymienionych w załączniku nr. 1 projektu decyzji KE znajdują się m.in. prawa do emisji gazów cieplarnianych, roboty budowlane, czy węgiel.

Grupa Dziesięcina