AKTUALNOŚCI

2019-07-04

OD 01 SIERPNIA 2019 zwolnienia płacenia PIT

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Od 01 sierpnia będą zwolnione z płacenia podatku dochodowego osoby, które nie ukończyły 26 roku życia i osiągają przychód z pracy (stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą.

Zwolnienie to będzie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528,00. W roku 2019 limit zwolnienia wyniesie 35 636,67, czyli 5/12 limitu rocznego, gdyż zwolnienie będzie obowiązywać przez 5 miesięcy (od sierpnia do grudnia). Nadwyżka ponad limit będzie opodatkowana na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

Grupa Dziesięcina