AKTUALNOŚCI

2015-12-07

Odliczenie podatku VAT w przypadku zgubienia lub zniszczenia faktury

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI
W sytuacji, gdy faktura ulegnie zniszczeniu lub zostanie zgubiona możemy ubiegać się o wystawienie jej duplikatu. Jest to ponownie wystawiona faktura, zawierającą dane tożsame z fakturą pierwotną i opatrzona wyrazem „duplikat” . Ma ona taka samą moc prawną jak jej pierwowzór i stanowi podstawę do odliczenia podatku naliczonego. Odliczenie VAT następuje w tym przypadku na zasadach ogólnych. Należy jednak pamiętać, że jeżeli to my odpowiadamy za zniszczenie lub zgubienie otrzymanej uprzednio faktury, data otrzymania duplikatu nie ma znaczenia i za datę jej otrzymania należy przyjąć datę otrzymania pierwotnej faktury.
Grupa Dziesięcina