AKTUALNOŚCI

2023-07-17

ODWOŁANY STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO A BADANIA LEKARSKIE I SZKOLENIA BHP

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Z dniem 1 lipca 2023 r. odwołany został stan zagrożenia epidemicznego. W związku z tym powróciły wynikające z Kodeksu pracy obowiązki dotyczące badań lekarskich oraz szkoleń w dziedzinie bhp.

Badania lekarskie pracowników:

Powracają wynikające z Kodeksu pracy obowiązki związane z okresowymi badaniami lekarskimi pracowników – pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych w czasie stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego badań i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 180 dni od dnia odwołania tego stanu.

Należy także pamiętać, że jeśli w czasie epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego badanie wstępne lub kontrolne pracownika przeprowadził i wydał orzeczenie lekarskie inny lekarz niż lekarz medycyny pracy, to takie orzeczenie lekarskie traci moc po upływie 180 dni od dnia 1 lipca br., tj. od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Szkolenia bhp:

Powracają wszystkie wynikające z Kodeksu pracy i aktów wykonawczych obowiązki związane z przeprowadzaniem szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bhp przypadał w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub w okresie 30 dni od dnia 1 lipca br., tj. od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego – termin ten wydłuża się do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

 
Grupa Dziesięcina