AKTUALNOŚCI

2020-06-19

Oświadczenie do KRS o niesporządzaniu sprawozdania finansowego

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Jeśli w 2019 r. spółka jawna osób fizycznych lub spółka partnerska nie prowadziła ksiąg rachunkowych, to jest zobligowana złożyć do KRS oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego. Ma na to czas do końca czerwca 2020 r.

Na podstawie ustawy o rachunkowości kierownik jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych lub spółką partnerską, której przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro i która nie prowadzi pełnej księgowości dobrowolnie, składa we właściwym rejestrze sądowym oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego. Należy tego dokonać w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy.

Z uwagi na to, że przepisy wydane w ramach tarczy antykryzysowej nie przesunęły terminu wypełnienia tego obowiązku (dotyczą one sprawozdawczości finansowej podmiotów prowadzących księgi rachunkowe), spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego za 2019 r. muszą przekazać do KRS do 30 czerwca 2020 r.

Oświadczenie to podlega złożeniu drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości.

Grupa Dziesięcina