AKTUALNOŚCI

2020-09-27

Pierwsze cofnięcie zezwolenia za naruszenie ADA przez sieć aptek

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek informuje o swoim sukcesie.

Co najmniej trzy z kluczborskich aptek zostały przejęte przez sieć aptek z naruszeniem ustawy „Apteka dla Aptekarza”. Spółka kontrolowana przez sieć, prowadzącą więcej niż 4 apteki, nabyła udziały w innej spółce, prowadzącej trzy apteki, tym samym tworząc grupę kapitałową, w ramach której przejęła kontrolę nad więcej niż 4 aptekami, czego zabrania ustawa Prawo Farmaceutyczne.

W związku z tym, ZAPPA złożył wniosek do Opolskiego WIF o cofnięcie zezwoleń na prowadzenie tych aptek. WIF wszczął postępowanie i po stwierdzeniu naruszenia prawa, zakończył je decyzją cofającą zezwolenia.

Grupa Dziesięcina