AKTUALNOŚCI

2016-03-22

Podatek od umorzonych odsetek od kredytu bankowego - odpowiedź Ministra Finansów na interpelację poselską

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI
Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 281, wyjaśnił kwestię opodatkowania podatkiem dochodowym umorzonych odsetek od kredytów bankowych. Poinformował także, że Ministerstwo nie przewiduje zmian prawa w zakresie zaniechania opodatkowania od powstałych z tytułu umorzenia przychodów. Stwierdzono, że za przychody, uznaje się każdą formę przysporzenia majątkowego, w tym także nieodpłatne świadczenia otrzymywane przez podatnika. Minister Finansów wyjaśnił, że umorzenie przez bank kredytu czy odsetek oznacza zwolnienie dłużnika z części długu i uzyskanie przez niego konkretnego, finansowego przysporzenia majątkowego. Zatem, wartość umorzonej części niespłaconego kredytu i wartość umorzonych odsetek, które stały się wymagalne, stanowi u dłużnika przychód z nieodpłatnych świadczeń. W terminie określonym dla złożenia zeznania podatnik jest obowiązany zapłacić różnicę między podatkiem należnym a sumą zapłaconych zaliczek. Podatek niezapłacony w terminie jest zaległością podatkową. Minister Finansów przypomniał również, że organ podatkowy może na wniosek podatnika umorzyć zaległości podatkowe wraz z odsetkami lub odroczyć termin płatności, albo rozłożyć na raty, oraz że na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2015 r., zaniechano na lata 2015-2016 poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od umorzonych wierzytelności z tytułu kredytów zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe i zabezpieczonych hipotecznie, udzielonych przed 15 stycznia 2015 r.
Grupa Dziesięcina
KATEGORIE
PIT
TAGI