AKTUALNOŚCI

2021-07-15

Podatkowe rozliczenie umorzenia subwencji z PFR

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Umorzenie subwencji finansowej z PFR z tarczy finansowej otrzymanej w związku ze zwalczaniem skutków COVID-19 stanowić będzie konkretne przysporzenie majątkowe skutkujące koniecznością rozpoznania przychodu.

Z  ustawy o pdof wynika, że do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się kwoty stanowiącej równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także umorzonych pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem restrukturyzacyjnym lub postępowaniem upadłościowym. Przy umorzeniach, do których dochodzi z powodów innych niż wskazane, powstanie przychodu do opodatkowania należy wiązać ze zdarzeniem, jakim jest umorzenie danego zobowiązania/umorzenie pożyczki. Przychód stanowi wartość m.in. umorzonych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z FP.

Do wartości umorzenia subwencji z PFR nie ma zatem możliwości zastosowania zwolnienia od podatku dochodowego.

PFR od 1 czerwca 2021 r. rozpoczął umarzanie udzielonych przedsiębiorcom w ramach tarczy 1.0 subwencji finansowych. To oznacza, że ewentualne rozliczenie podatku dochodowego od wartości takiego umorzenia powinno nastąpić najwcześniej do 20 lipca br.

Zdaniem Ministerstwo Finansów ta kwestia jest przedmiotem analiz i prac prowadzonych w resorcie w celu uzyskania w tym zakresie korzystnego rozwiązania dla przedsiębiorców i wskazało, że decyzja w sprawie podatku od umorzonej części subwencji z PFR zostanie ogłoszona przed upływem terminu do rozliczenia podatku, czyli w przypadku subwencji umorzonych w czerwcu br. - przed 20 lipca br.

Grupa Dziesięcina