AKTUALNOŚCI

2021-07-15

Podmiot niebędący lekarzem a konieczność wymiany kas rejestrujących

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Podatnicy świadczący m.in. usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów od dnia 1 lipca 2021 r. muszą obowiązkowo ewidencjonować sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas on-line. Oznacza to, że kasę z elektronicznym bądź papierowym zapisem kopii do świadczenia ww. usług mogli oni stosować najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r. Wynika to z ustawy o VAT w związku z  rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.

Zatem wszelkie usługi w zakresie opieki medycznej świadczone przez podmioty będące lekarzami i lekarzami dentystami od 1 lipca 2021 r. muszą być obowiązkowo ewidencjonowane przy użyciu kasy on-line.

Obowiązek ten nie dotyczy usług świadczonych przez podmioty lecznicze.

Zdaniem Dyrektora KIS także osoba fizyczna niebędąca lekarzem, lekarzem dentystą i niewykonująca zawodu medycznego – prowadząca działalność gospodarczą w postaci przychodni lekarskiej, zatrudniając lekarzy oraz lekarzy dentystów na podstawie umów kontraktowych oraz umów cywilnoprawnych w ramach świadczonych przez nich usług medycznych, nie jest zobowiązana do wymiany dotychczas używanych kas rejestrujących na kasy fiskalne on-line. Organ podatkowy wyjaśnił, że do stosowania kas fiskalnych on-line od dnia 1 lipca 2021 r. przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w zakresie opieki medycznej zobowiązani są podatnicy będący lekarzami lub lekarzami dentystami bądź lekarze, lekarze dentyści w ramach grupowej praktyki lekarskiej. Natomiast osoba fizyczna prowadząca przychodnię lekarską jako podmiot zatrudniający ww. osoby - niezależnie od formy zatrudnienia - ma prawo prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.

Grupa Dziesięcina