AKTUALNOŚCI

2019-07-22

Projekt nowelizacji art. 86a Prawa farmaceutycznego

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Projekt rozszerza katalog leków dostępnych w aptece dla podmiotów innych niż pacjenci lub podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

W projekcie oceniono, że "takie ograniczenie okazało się zbyt daleko idące w kontekście celu ustawy", którym było przeciwdziałanie nielegalnemu wywozowi leków za granicę. Chodzi o mechanizm tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji produktów leczniczych. Polega on na pozyskiwaniu leków z rynku detalicznego przez hurtownie farmaceutyczne, które odsprzedają je za granicę za cenę wielokrotnie wyższą od dopuszczalnej ceny krajowej. Zasadna jest zmiana przepisów, aby nie ograniczać możliwości zaopatrywania się przez podmioty gospodarcze w aptece w takie leki, "którymi obrót nie rodzi ryzyka nadużyć".

Proponuje się zatem rozszerzenie katalogu leków, które są dostępne w aptece dla podmiotów innych niż pacjenci lub placówki lecznicze, o wszystkie leki dostępne bez recepty (OTC), z wyłączeniem produktów zawierających określone substancje psychoaktywne.

Na potrzebę nowelizacji przepisów wskazywali m.in. Naczelna Izba Aptekarska i Rzecznik Praw Obywatelskich, gdyż ich zdaniem, przepisy te uniemożliwiły m.in. domom pomocy społecznej i szkołom zakup wielu leków bez recepty, wykorzystywanych do leczenia popularnych dolegliwości.

Projekt przewiduje, że nowelizacja wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Grupa Dziesięcina