AKTUALNOŚCI

2016-04-21

Projekt zmiany ustawy o VAT - podwyższenie stawki VAT na dostawę niektórych towarów medycznych

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI
Wykaz towarów i usług opodatkowanych 8% stawką VAT zawiera załącznik nr 3 do ustawy o VAT. W pozycjach 79-107 tego załącznika wymienione są towary związane z ochroną zdrowia. Określone przez polskiego ustawodawcę preferencyjne stawki VAT dla niektórych towarów związanych z ochroną zdrowia zostały jednak zakwestionowane przez Komisję Europejską, która podkreślała, że obniżone stawki VAT nie mogą być stosowane do dostaw wszystkich towarów z tego załącznika, gdyż nie są spełnione wytyczne określone w załączniku III do dyrektywy w sprawie VAT. Komisja Europejska stwierdziła, że zostały naruszone przepisy unijne i skierowała skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE, który uznał polskie przepisy dot. podatku VAT za niezgodne z dyrektywą unijną. Dotyczy to towarów wymienionych w pozycjach 82, 92 i 103 załącznika nr 3 do ustawy o VAT. Trybunał uznał także, że obniżona stawka VAT nie może być stosowana do dostaw produktów, które nie są produktami farmaceutycznymi, zwykle stosowanymi dla ochrony zdrowia, zapobiegania chorobom oraz do celów medycznych i weterynaryjnych lub produktami używanymi do celów antykoncepcyjnych oraz higieny osobistej. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, w którym zaproponowano zmiany w załączniku nr 3 polegające na objęciu niektórych wyrobów, wymienionych w tym załączniku podstawową stawką VAT. W związku z powyższym, proponuje się w załączniku nr 3 do ustawy o VAT uchylić poz. 82 oraz zmienić brzmienie w pozycjach: 92 i 103, w ten sposób, aby nie były objęte wyznaczonym przez nie zakresem towary, które powinny podlegać opodatkowaniu według stawki podstawowej. Uchylenie poz. 82 załącznika nr 3 do ustawy spowoduje zatem opodatkowanie cysteiny, cystyny i ich pochodnych podstawową stawką VAT. Natomiast zmiana brzmienia poz. 92 oraz 103, powoduje, że opodatkowaniu 8% stawką VAT będą podlegały wyłącznie osłonki antykoncepcyjne i poduszki pneumatyczne oraz soczewki kontaktowe i soczewki okularowe ze szkła, które służą do korekty wzroku. Oznacza to, że obniżonej stawki nie będzie można stosować np. do niektórych produktów z gumy, tj. kroplomierzy, rozpylaczy lub termoforów, ale także do soczewek i szkieł, które nie służą do korekty wzroku (np. do okularów słonecznych). Konsekwencją tego będzie opodatkowanie tych produktów podstawową stawką VAT. Zmiany te planuje się wprowadzić w życie z dniem 1 lipca 2016 r.
Grupa Dziesięcina
KATEGORIE
VAT