AKTUALNOŚCI

2020-12-04

Przedłużono terminy przekazania zaliczek na podatek dochodowy

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

W Dzienniku Ustaw z 19 listopada 2020 r., pod poz. 2054, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego.

Na mocy tego rozporządzenia przedłużone będą terminy przekazania zaliczek na podatek dochodowy/zryczałtowanego podatku m.in. od dochodów ze stosunku pracy, umów zlecenia i o dzieło, z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych. Przedłużone terminy upływają dnia:

  • 20 maja 2021 r. – dotyczy zaliczek pobranych przez płatników w październiku 2020 r.,
  • 20 czerwca 2021 r. – dotyczy zaliczek pobranych przez płatników w listopadzie 2020 r.,
  • 20 lipca 2021 r. – dotyczy zaliczek pobranych przez płatników w grudniu 2020 r.

Terminy te mogą stosować wyłącznie płatnicy, którzy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu COVID-19, prowadzący na dzień 30 września 2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą w określonych dziedzinach (dotyczy działalności gastronomicznej, artystycznej, sportowej, rozrywkowej, itp.).

Grupa Dziesięcina