AKTUALNOŚCI

2021-03-31

Rozliczenie PIT – informacja dla emerytów i rencistów

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Rozliczenie PIT – informacja dla emerytów i rencistów

Przysłano PIT-11A zamiast PIT40-A –co zrobić?

Emeryt lub rencista, który w tym roku zamiast PIT-40A otrzymał PIT-11A, może:

·         złożyć samodzielnie zeznanie roczne PIT, jeśli chcesz skorzystać z ulg i odliczeń lub przekazać 1% podatku innej organizacji, niż wskazanej w ubiegłym roku,

·         nie robić nic, wtedy urząd skarbowy zaakceptuje zeznanie PIT-37 przygotowane dla w usłudze Twój e-PIT.

1% podatku

1% na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) będzie w tym roku automatycznie przekazany organizacji, którą wybrano w ubiegłym roku.

Jeśli w ubiegłym roku nie wskazano organizacji, a w tym roku chcianoby to zrobić lub zmienić swój ubiegłoroczny wybór i otrzymano PIT-11A – należy wypełnić i wysłać do urzędu skarbowego zeznanie roczne albo wskazać organizację w zeznaniu udostępnionym w usłudze Twój e-PIT. Uwaga: nie składa się PIT-OP. Jeśli natomiast otrzymano PIT-40A – wówczas można skorzystać z formularza PIT-OP.

Kiedy zwrot nadpłaty

Zwrot nadpłaty podatku nastąpi do 45 dni, jeśli zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane w usłudze Twój e-PIT albo złożysz je w sposób elektroniczny. Natomiast w przypadku zeznań składanych papierowo zwrot nastąpi do 3. miesięcy.

Termin zwrotu nadpłaty liczy się od dnia złożenia zeznania. W przypadku zeznania automatycznie zaakceptowanego w usłudze Twój e-PIT termin 45 dni liczy się od 30 kwietnia.

Rachunek bankowy

Warto zgłosić swój rachunek bankowy do urzędu skarbowego, żeby szybko i bezpiecznie otrzymać zwrot nadpłaty. Można to zrobić w składanym zeznaniu PIT, w usłudze Twój e-PIT lub na formularzu ZAP-3 (można go wrzucić do urny przed urzędem skarbowym lub wysłać pocztą). Jeżeli rachunek był zgłoszony wcześniej do urzędu i jest aktualny, nie trzeba nic robić.

PIT-40A

Jeśli otrzymano od organu rentowego PIT-40A, nie trzeba rozliczać PIT, o ile nie osiągnęło się w ubiegłym roku przychodów z innych źródeł i nie korzysta się z ulg i odliczeń. W przeciwnym wypadku należy do 30 kwietnia złożyć odpowiednie zeznanie roczne.

Grupa Dziesięcina
KATEGORIE
PIT