AKTUALNOŚCI

2019-11-13

RPP przedstawiła nowe prognozy dotyczące inflacji i PKB

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

W 2020 r. można spodziewać się wzrostu inflacji oraz spadku tempa wzrostu PKB – wynika z „Raportu o inflacji”, przygotowywanego przez Radę Polityki Pieniężnej. Analitycy przewidują, że inflacja wyniesie w przyszłym roku 2,1-3,6 proc., a wzrost gospodarczy ma osiągnąć poziom 2,7-4,4 proc. w skali roku.

„Roczna dynamika cen znajdzie się w przedziale 2,2–2,4 proc. w 2019 r. (wobec 1,7-2,3 proc. w projekcji z lipca 2019 r.), 2,1-3,6 proc. w 2020 r. (wobec 1,9-3,7 proc.) oraz 1,6-3,6 proc. w 2021 r. (wobec 1,3-3,5 proc.)”.

W kierunku wyższej inflacji oddziałuje obecnie przede wszystkim wyraźny wzrost cen żywności nieprzetworzonej, który jest związany ze spadkiem podaży niektórych produktów rolnych i mięsa. Analitycy wskazują też na następujący wzrost dynamiki cen usług, wpływający z kolei na stopniowy wzrost inflacji bazowej.

„Roczne tempo wzrostu PKB według tej projekcji znajdzie się w przedziale 3,9-4,7 proc. w 2019 r. (wobec 3,9-5,1 proc. w projekcji z lipca 2019 r.), 2,7-4,4 proc. w 2020 r. (wobec 3,0-4,8 proc.) oraz 2,3-4,2 proc. w 2021 r. (wobec 2,4-4,3 proc).

Wpływ na pogorszenie perspektyw wzrostu gospodarczego Polski ma przede wszystkim pogorszenie koniunktury w gospodarce światowej. Głównym czynnikiem wzrostu pozostawać ma nadal popyt konsumpcyjny.

Grupa Dziesięcina
KATEGORIE
TAGI
pkb