AKTUALNOŚCI

2020-07-23

Sprawozdanie finansowe za 2019 r. do Szefa KAS do 31 lipca 2020 r.

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Osoby fizyczne, które prowadzą księgi rachunkowe, są zobowiązane ze względu na pandemię COVID-19 do końca lipca 2020 r. przekazać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej swoje sprawozdania finansowe, przygotowane w postaci elektronicznej ustrukturyzowanej.

Sprawozdanie finansowe przekazywane jest Szefowi KAS w postaci sporządzonej zgodnie z art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości, czyli w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej oraz formatowi, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (jest to tzw. format XML). Trzeba pamiętać, że postać nieustrukturyzowaną mają jednak dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. Wyjątkiem jest jedna ich część, tzw. nota podatkowa sporządzana przez jednostki zobowiązane, która jest ustrukturyzowana.

Ważne jest, że przepisy nie nakładają na podatników dodatkowego obowiązku przekazania sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego. To szef KAS udostępnia je naczelnikom urzędów skarbowych, naczelnikom urzędów celno-skarbowych, dyrektorom izb administracji skarbowej oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. Wynika to z art. 45 ust. 8a ustawy o pdof.

Grupa Dziesięcina