AKTUALNOŚCI

2017-02-08

Stanowisko Ministerstwa Finansów - przy uproszczonych zaliczkach, 15% CIT dopiero za rok

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI
Od początku 2017 r. podatnicy CIT, którzy rozpoczęli działalność, oraz ci, którzy mają status małego podatnika, płacą podatek dochodowy według nowej preferencyjnej stawki 15%. Stawka ta jest stosowana zarówno przy obliczaniu zaliczek na podatek, jak i przy dokonywaniu rocznego rozliczenia podatku. Z preferencji tej w tym roku nie mogą skorzystać podatnicy, którzy w odniesieniu do bieżącego roku wybiorą uproszczoną metodę opłacania zaliczek na podatek CIT. Stanowisko Ministerstwa Finansów: „Obowiązujące przepisy nie zawierają ograniczeń w stosowaniu w 2017 r. stawki podatku w wysokości 15% przez podatników, którzy korzystają z uproszczonej metody wpłacania zaliczek. Możliwość wyboru wpłacania zaliczek w uproszczonej formie stanowi prawo, a nie obowiązek podatnika i polega na dokonywaniu wpłaty zaliczki miesięcznej w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Rozliczenie za dany rok podatkowy – zastosowanie stawki 15% - nastąpi natomiast w zeznaniu składanym w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następnego, w którym to też terminie podatnik jest obowiązany do wpłacenia podatku należnego albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.” Potwierdzono więc, że nadpłatę podatku wynikającą z uiszczania uproszczonych zaliczek będzie można odzyskać dopiero w 2018 r. po złożeniu zeznania rocznego. Jeśli podatnik korzystał do tej pory z zaliczek uproszczonych i w roku podatkowym 2017 chciałby z nich zrezygnować na rzecz miesięcznych lub kwartalnych zaliczek obliczanych według stawki 15% od rzeczywistego dochodu, powinien poinformować o tym urząd skarbowy do dnia 20 lutego br.
Grupa Dziesięcina
KATEGORIE
CIT