AKTUALNOŚCI

2020-03-04

Stawka VAT dla robót konserwacyjnych oraz usług związanych z wyżywieniem

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

W wyniku nowelizacji ustawy o VAT, od 1 kwietnia 2020 r. zmieni się sposób identyfikowania towarów i usług poprzez odejście od stosowania PKWiU 2008 m.in. na rzecz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU (2015) w zakresie usług.

 

Roboty konserwacyjne

Od 1 kwietnia 2020 r. w ustawie o VAT obowiązywać będą przepisy w zakresie stosowania stawki w wysokości 8% dla robót konserwacyjnych. Wprowadzone zmiany polegają na przeniesieniu podstawy prawnej dotyczącej stosowania 8% stawki VAT dla robót konserwacyjnych z rozporządzenia w sprawie obniżonych stawek bezpośrednio do ustawy o VAT.

Przez roboty konserwacyjne rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części, inne niż remont.

Od 1 kwietnia 2020 r. stawkę podatku 8% stosować się będzie do:

1) dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy lub robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;

2) robót konserwacyjnych dotyczących:

  • obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,
  • lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

Roboty konserwacyjne opodatkowane będą stawką w wysokości 8% w ww. obiektach bez względu na limit powierzchni użytkowej.

Stawka obniżona nie będzie miała zastosowania do robót konserwacyjnych (wymienionych od 1 kwietnia 2020 r. w art. 41 ust. 12 pkt 2), jeżeli wartość towarów bez podatku wliczanych do podstawy opodatkowania świadczenia robót konserwacyjnych przekraczać będzie 50% tej podstawy.

 

Usługi związane z wyżywieniem - działalność gastronomiczna

W ustawie o VAT określono stawkę 8% dla czynności dokonywanych w ramach szeroko pojętej działalności gastronomicznej. Od 1 kwietnia 2020 r. stawkę podatku w wysokości 8% będzie stosować się do dostawy towarów i świadczenia usług klasyfikowanych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związanej z wyżywieniem, z wyłączeniem sprzedaży w zakresie:

1) napojów innych niż wymienione w załączniku nr 3 lub załączniku nr 10 do ustawy lub w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, w tym ich przygotowania i podania;

2) towarów nieprzetworzonych przez podatnika, innych niż wymienione w załączniku nr 3 lub załączniku nr 10 do ustawy lub w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie (tj. np. dania z homarami, ośmiornicami czy krewetkami, do których stosowana jest stawka podstawowa w wysokości 23%);

3) posiłków, których składnikiem są towary wskazane jako wyłączone z grupowań wymienionych w poz. 2 i 11 załącznika nr 10 do ustawy.

Placówka gastronomiczna dokonując sprzedaży takich produktów jak np. kawa, baton czekoladowy czy też danie, w skład którego wchodzić będą owoce morza, będzie zobowiązana zastosować stawkę podstawową.

Grupa Dziesięcina