AKTUALNOŚCI

2015-08-31

Stypendia "Erasmus+" bez PIT

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI
Od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. od stypendiów na zagraniczne wyjazdy otrzymywanych w ramach programu „Erasmus+” nie będzie pobierany podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Dnia 14 sierpnia br. Minister Finansów wydał rozporządzenie, w którym zarządził zaniechanie poboru PIT z tytułu stypendiów w ramach programu „Erasmus+” w części przekraczającej dochody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a ustawy o PIT. Rozporządzenie weszło w życie 15 sierpnia 2015 r.
Grupa Dziesięcina
KATEGORIE
PIT