AKTUALNOŚCI

2019-11-13
Biała lista rachunków bankowych
Od 1 września 2019 r. istnieje w postaci elektronicznej nowy Wykaz podmiotów, w którym znajdują się m.in. ich numery rachunków bankowych. Pojawiają się wątpliwości, w jakim terminie podatnik VAT zobowiązany...
2019-07-03
Od 1 września 2019 r. nowy wykaz podatników VAT
Elektronicznym wykazem będą objęte podmioty wykreślone przez naczelnika urzędu skarbowego: gdy dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą, podmiot ten nie istnieje lub, gdy mimo podjętych udokumentowanych prób, nie ma możliwości...
2019-05-24
KAS ostrzeże przed ryzykownymi transakcjami
KAS uruchamia Program Ostrzegania Przedsiębiorców (POP). Przedsiębiorcy narażeni na nieświadome uczestnictwo w oszustwach podatkowych otrzymają pisma informujące o takim zagrożeniu. KAS nie ingeruje w kontakty handlowe, jednak rekomenduje sprawdzenie rzetelności...
2019-04-26
Faktury za usługi marketingowe
Szanowni Państwo, prosimy o rzetelne i staranne dokumentowanie  faktycznego wykonania usług marketingowych czy innych usług o charakterze niematerialnym. Okazuje się, że umowa, faktura, zlecenie wykonania usługi i potwierdzenie jej wykonania mogą być niewystarczające dla zaliczenia...
2019-03-29
Skutki podatkowe dla wspólnika opuszczającego spółkę jawną
Wystąpienie wspólnika ze spółki osobowej powoduje obowiązek rozliczenia udziału kapitałowego wspólnika. Rozliczenie poprzedza ustalenie wartości udziału kapitałowego występującego wspólnika, poprzez sporządzenie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki, czyli wartość...
2019-03-10
Mechanizm split payment – obowiązkowy?
Już w I połowie 2019 r. Ministerstwo Finansów może wprowadzić obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności podatku VAT (tzw. split payment). Aktualnie mechanizm ten jest dobrowolny. Korzysta z niego ok. 9-9,5 proc. uprawnionych...
2019-01-25
Składka zdrowotna przedsiębiorcy w 2019 r.
Jak wynika komunikatu GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, w czwartym kwartale 2018 r. wyniosło 5.071,41 zł. Kwota tego wynagrodzenia określa najniższą podstawę wymiaru składki zdrowotnej m.in. dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, a także przedsiębiorcy...
2018-10-20
Kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców
W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Przewiduje on prawie 50 uproszczeń, które mają...