AKTUALNOŚCI

2019-07-03
Faktury do paragonu
Jeśli w chwili drukowania paragonu przedsiębiorca nie zadba o podanie i wpisanie na nim numeru NIP, nie otrzyma faktury. Od 1 września 2019 r. przedsiębiorcy będą zmuszeni przekazywać informacje o...
2019-04-26
Faktury za usługi marketingowe
Szanowni Państwo, prosimy o rzetelne i staranne dokumentowanie  faktycznego wykonania usług marketingowych czy innych usług o charakterze niematerialnym. Okazuje się, że umowa, faktura, zlecenie wykonania usługi i potwierdzenie jej wykonania mogą być niewystarczające dla zaliczenia...
2018-04-27
Sposób wystawiania faktur w 2018 r.
W 2018 roku nie przewidziano obowiązku sporządzania faktur przy użyciu programów komputerowych. Oznacza to, że faktury w dalszym ciągu podatnik może wystawiać w formie papierowej. Jeżeli podatnik wykonuje czynności opodatkowane na rzecz innego...