AKTUALNOŚCI

2019-06-27
Od 1 lipca 2019 r. nowa struktura JPK_FA
Podatnicy wystawiający faktury w postaci elektronicznej  mają obowiązek przekazać je na żądanie organu podatkowego, np. w toku kontroli podatkowej, w formie JPK_FA. Resort przygotował i udostępnił nowy schemat JPK_FA (JPK_FA2). Zacznie on obowiązywać od 1...
2018-12-10
JPK na żądanie
Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to zbiór danych, generowany z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego (przez bezpośredni eksport danych), który zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres. JPK posiada układ i format...
2017-07-15
JPK jako narzędzie weryfikacji rozliczeń podatkowych
Podatnicy prowadzący ewidencje VAT przy użyciu programów komputerowych muszą przekazywać co miesiąc - bez wezwania organu podatkowego - informacje o ewidencji w formie JPK (JPK_VAT). JPK_VAT są weryfikowane przy wykorzystaniu elektronicznego narzędzia ANALIZATOR_JPK...
2016-09-07
Paragony elektroniczne od 1 stycznia 2018
Minister Rozwoju przedstawił projekt nowego rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy. Cele wydania nowego rozporządzenia to: ·         dostosowanie regulacji do możliwości emisji dokumentów fiskalnych i niefiskalnych w dwóch formach -...
2016-08-22
Nieprzekazanie ewidencji VAT w formie JPK Na podatników VAT został nałożony nowy obowiązek przekazywania co miesiąc ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) – pliku tworzonego ze swojego systemu informatycznego...