AKTUALNOŚCI

2019-11-22
Kary dla przedsiębiorców w 2020 r. ostro w górę
Stałym ryzykiem gospodarczym jest brak bieżącego regulowania własnych zobowiązań, skutkiem czego mogą być: brak, niedopłata bądź opóźnienia w zapłacie podatków, niezłożenie deklaracji podatkowych, niewykonanie obowiązków formalno-podatkowych nakładanych przez ustawodawcę. Uchybienie...